12/12/2016 enblancoandco

Sobre les constel·lacions organitzacionals

En l’era del coneixement, on la informació està a l’abast de tots, un moment que sembla ser de canvi d’era, travessat per diferents crisis globals que sacsegen les estructures com les hem conegut fins ara, es torna imprescindible posar ordre i comprendre, per poder canviar i transcendir.

Les constel·lacions organitzacionals ens ajuden a trobar aquest ordre connectant amb el nostre coneixement més intuïtiu. D’aquesta manera permeten que surti a la llum la informació que percebem i que emergeix a través d’altres canals d’informació. Les constel·lacions no solucionen de forma màgica sinó que permeten aflorar les solucions que ja portem amb nosaltres, accedint a nova informació que rebem gràcies a la nostra nova mirada.

Una constel·lació té la capacitat única de treure a la llum veritats fonamentals de qualsevol sistema.

– JAN JACOB STAM

Segons Jan Jacob Stam, especialista en constel·lacions organitzacionals de reconegut prestigi internacional, “una constel·lació té la capacitat única de treure a la llum veritats fonamentals de qualsevol sistema. Deixa de banda les opinions i els judicis que amb tanta facilitat imposem sobre el context i que tendeixen a filtrar i distorsionar la veritat. Com a tal, l’abordatge de constel·lacions està directament vinculat amb la realitat observada i ens proporciona nombrosos coneixements nous sobre com funcionen les companyies i com les persones poden florir en elles.”

Tots tenim capacitat per percebre i fer emergir informació inconscient. La psicologia i la neurociència cada vegada tenen més clar que la intuïció sorgeix de processos inconscients de la ment. Al nostre entendre, les constel·lacions permeten connectar amb més facilitat amb el nostre coneixement intuïtiu.

I com tots els fets fenomenològics, la millor manera d’entendre’ls és posant-los en pràctica, així que t’animem a que ho provis.

Imatge: Jim Hughes

enblanco & co

  1. articles
  2. Sobre les constel·lacions organitzacionals