HeaderWeb01_EnBlanco_abril16

Coaching no directivo

Coaching no directiu

El coaching és una relació professional confidencial, continuada i limitada en el temps que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida, professió, empresa o negocis de les persones. Mitjançant el procés de coaching, el client aprofundeix en el seu coneixement, augmenta el seu rendiment i millora la seva qualitat de vida.
En cada sessió, el client tria el tema de conversa mentre el coach escolta i contribueix amb observacions i preguntes. Aquest mètode interactiu crea transparència i motiva el client a actuar. El coaching accelera l’avanç dels objectius del client, en proporcionar major enfocament i consciència de les seves possibilitats d’elecció. El coaching pren com a punt de partida la situació actual del client i se centra en el que estigui disposat a fer per arribar on li agradaria estar en el futur, sent conscients que tot resultat depèn de les intencions, eleccions i accions del client, recolzades per l’esforç del coach i l’aplicació del mètode de coaching.
El tipus de coaching que fem és no directiu, respecta al client com l’expert en la seva vida i creu en cada client com un ésser creatiu, amb iniciativa i complet.

Aprendre és descobrir el que ja saps, fer és demostrar el que saps. Ensenyar és recordar a uns altres que saben tant com tu. Tots som aprenents, executors, mestres.

Richard Bach

Visual thinking

El “visual thinking” o pensament visual és una manera de representar la informació que fa ús de diagrames per a visualitzar idees, conceptes, fluxos de processos i relacions. Generalment les idees i processos es representen amb imatges i text, i es connecten mitjançant línies per mostrar associacions i representar fluxos. Sovint aquestes eines es fan servir per co-crear i compartir coneixement. S’ha demostrat que l’ús del pensament visual incrementa la comprensió, millora la retenció i comunica informació de manera efectiva. I, sempre que ho creiem oportú, l’incorporem en el nostre treball per posar a treballar de la mà el costat creatiu i el costat lògic del cervell, per afegir claredat a la informació complexa ja que mostra relacions, adjacències i llacunes de coneixement que podrien ser difícils de veure de manera lineal.

Visual thinking

Qualsevol problema es pot fer més clar amb un dibuix, i qualsevol dibuix pot ser fet amb les mateixes eines.

Dan Roam
EnBlanco_Stock16_abril16

Terapia narrativa

Els humans som éssers que interpreten. Tots tenim experiències diàries que intentem dotar de significat. La història de les nostres vides la fem encadenant certs esdeveniments junts en una determinada seqüència al llarg d’un període de temps concret, i buscant la manera d’explicar-los o trobar sentit. Aquest significat forma la trama de la història. Donem significat a les nostres experiències constantment mentre vivim les nostres vides. Una narrativa és com un fil que teixeix els esdeveniments formant una història. La forma en què ens expliquem aquesta història de la nostra vida té conseqüències directes en com l’experimentem. Acompanyar en la narració d’històries de vida en què es emfatitzen els èxits dels clients, i els recursos que es desprenen d’aquests èxits, faciliten la seva reescriptura i, per tant, la vivència del passat, del present i de les possibilitats futures de forma més satisfactòria i adaptada.

La persona no és el problema, el problema és el problema.

Michael White

Teràpia breu estratègica

Estem convençuts que els problemes humans, per complexos que ens puguin semblar, solen tenir solucions relativament senzilles. De fet, aquesta és la premissa bàsica en la teràpia breu estratègica, una evolució de la teràpia breu que centra el seu interès en el què cal fer i com, per ajudar a resoldre els problemes humans de manera efectiva i eficient.

Amb efectiva ens referim al fet que els resultats positius d’aquest tipus de teràpia aconsegueixen un percentatge força elevat dels casos tractats, al voltant del 87% de resolució en general, i encara millors per a algunes problemàtiques concretes, com ara els casos d’agorafòbia i atacs de pànic, en els quals s’ha arribat a assolir el 95% de resolució, amb un percentatge molt baix de recaigudes. Amb eficient ens referim al fet que la teràpia breu estratègica se centra en el present per trobar la forma més ràpida d’aconseguir el mínim canvi que resolgui el seu problema.

Terapia breve estratégica

Una cosa porta a una altra, que al seu torn condueix a una altra … Si et concentres en fer la més petita, després la següent i així successivament, et trobaràs fent grans coses, havent fet només coses petites.

John Weakland
EnBlanco_Stock18_maig16

Teràpia orientada a solucions

Hi ha dues idees simples en l’arrel d’aquest enfocament:

– la primera, que res és perfecte, i això val també per als nostres problemes. Si no podem ser perfectes “fent” el nostre problema, vol dir que de vegades no ho fem tan bé. Aquestes vegades són les que s’anomena “excepcions”. El que fem diferent ara mateix “excepcionals” seran la base per a una potencial solució. Part del treball és descobrir el que ja està fent la persona que pot contribuir a resoldre el seu problema

– la segona, que sabent on vols arribar, és més probable que arribis. Una conseqüència comú dels nostres problemes és que enfosqueixen la nostra visió de futur. Sabem que no volem el problema, però hem perdut de vista el que sí que volem. Cal, llavors, descobrir mitjançant preguntes com seria la vida si el problema ja no existís. I les respostes ens ajuden a veure gradualment la foto de cap a on hauríem d’anar.

És bo saber el que no funciona, però és realment útil saber el que hauria de funcionar.

Steve De Shazer

Enfocament sistèmic i constel·lacions organitzacionals

L’enfocament sistèmic aborda els objectes i fenòmens com a part d’un tot. No és la suma d’elements, sinó un conjunt d’elements que es troben en interacció, de forma integral, que produeix noves qualitats amb característiques diferents, el resultat és d’un ordre diferent al dels components que el formen i suposen un salt qualitatiu.
El treball amb constel·lacions organitzacionals permet obtenir, en un mínim de temps, un gran nombre d’informacions rellevants sobre un sistema. La mida del respectiu sistema no té cap importància decisiva. Així, es pot treballar el tema de diverses empreses d’un grup, o la pregunta de per què en un equip petit, des de fa força temps, els membres canvien constantment. Poden servir a la persona que configura la situació, per aclarir el seu propi paper i el seu lloc en el sistema en què treballa, que dirigeix, supervisa o assessora.

constel.lacions

La conducta de qualsevol individu és una resposta a una complexa sèrie de “regles” metòdiques i predictibles que governen el seu grup familiar, tot i que aquestes regles poden no ser conegudes ni per l’individu ni la seva família.

Virginia Satir
  1. Les nostres fonts